Sygnatura akt sądowych:

IX GNc 2414/14
IX GNc 1422/15
IX GC 2298/15/2
IX GNc 1417/15