Sygnatura akt sądowych:

X GNc 4338/14
X GNc 5563/14
X GNc 1837/15
X GNc 1838/15
X GNc 1839/15
X GNc 5142/15
X GNc 5141/15