WIERZYTELNOŚCI
OFEROWANE NA SPRZEDAŻ

Kwota zadłużenia
38060.55 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
23651.8 zł brutto
Kwota zadłużenia
18819.54 zł brutto
Kwota zadłużenia
17444.87 zł brutto
Kwota zadłużenia
16685.26 zł brutto
Kwota zadłużenia
14174.42 zł brutto
Kwota zadłużenia
14145.00 zł brutto
Kwota zadłużenia
14022.31 zł brutto
Kwota zadłużenia
11069.44 zł brutto
Kwota zadłużenia
10368.72 zł brutto
Kwota zadłużenia
8978.51 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
8262.7 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
8043.75 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
7896.45 zł brutto
Kwota zadłużenia
7678.08 zł brutto
Kwota zadłużenia
7190.07 zł brutto
Kwota zadłużenia
5945.04 zł brutto
Kwota zadłużenia
5935.94 zł brutto
Kwota zadłużenia
5934.3 zł brutto
Kwota zadłużenia
5662.71 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
5116.19 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
4987.1 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
4935.66 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
4778.59 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
4298.96 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
4243.78 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
3739.2 zł brutto
Kwota zadłużenia
3690.00 zł brutto
Kwota zadłużenia
3690.00 zł brutto
Kwota zadłużenia
3192.55 zł brutto
Kwota zadłużenia
3136.5 zł brutto
Kwota zadłużenia
3132.26 zł brutto
Kwota zadłużenia
3001.64 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
1770.39 zł brutto
Kwota zadłużenia
1747.77 zł brutto
Kwota zadłużenia
1719.54 zł brutto
Kwota zadłużenia
1595.97 zł brutto
Kwota zadłużenia
1004.82 zł brutto
Dłużnik
Kwota zadłużenia
926.28 zł brutto
Kwota zadłużenia
340.64 zł brutto