WIERZYTELNOŚCI
OFEROWANE NA SPRZEDAŻ

Kwota zadłużenia
39660.62 zł brutto
Kwota zadłużenia
26122.01 zł brutto
Kwota zadłużenia
23499.07 zł brutto
Kwota zadłużenia
17444.87 zł brutto
Kwota zadłużenia
11349.15 zł brutto
Kwota zadłużenia
9002.25 zł brutto
Kwota zadłużenia
7283.12 zł brutto