OGRODOWA SCENERIA Marcin Rykowski

Informacje o wierzytelności:
Dłużnik: OGRODOWA SCENERIA Marcin Rykowski
Adres dłużnika: ul. Gontarska 13, 04-273 Warszawa
REGON dłużnika: 141051904
NIP dłużnika: 952-182-80-02
Branża: usługi – projektowanie, zakładanie, pielęgnacja ogrodów

Wartość brutto wierzytelności: 17 444,87zł brutto
Cena sprzedaży wierzytelności: 15 000,00zł brutto

Reprezentant dłużnika: Marcin Rykowski

Strona internetowa dłużnika: www.ogrodowasceneria.pl